Bestuur

Afdeling Lille

Kernbestuur :

 

Voorzitter :

Xavier Van Eyndt      De Schrans 8

Tel: 014 88 12 79        Lille

E-mail: xavier.van.eyndt@telenet.be

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris :

Simonne Suls          De Schrans 8

tel: 014 88 12 79     Lille

Email: simonne.suls@telenet.be

Het lidgeld 2022, dat door uw Contactpersoon zal worden geďnd, bedraagt :

-leden :  26 €

-gezinslidmaatschap : 43 €

-leden uit een woonzorgcentrum blijven slechts 10 € betalen  ; ook de partner die nog thuis woont betaalt slechts 10 €.

-voor elk nieuw lid in 2022 wordt 10€  door OKRA Lille betaald aan OKRA Turnhout. Dus blijft te betalen voor een nieuw lid 16€, gezin 23€, rusthuisbewoner 0€.

Naast de voordelen, waarvan u als OKRA-lid kan genieten, bent u zo ook verzekerd wanneer er in een of andere OKRA-activiteit iets fout gaat.

Heden bedraagt ons ledenaantal : 175

Uiteraard is de kwaliteit van de activiteiten, en ook de tevredenheid hierover bij onze leden, het allerbelangrijkste. Toch moeten we toegeven dat het sowieso pleziert wanneer het ledenbestand toeneemt.

Bent u zelf ook tevreden over onze activiteiten, aarzel dan niet om vrienden en kennissen hierover te informeren en hen ook aan te zetten lid te worden van OKRA Lille.

De bestuursleden samen op de foto:

V.l.n.r.: Rita Van Tendelo, Theresa Meeusen, Maria Smans, Stefaan Van Den Bosch, Betty Vanoppen, Simonne Suls, Xavier Van Eyndt, Bertha Michiels, Mia Bierten, Maria De Backer, Fientje Gebruers, Emma Meeus.

De keukenprinsessen:

V.l.n.r.: Maria De Backer, Theresa Meeusen, Mia Bierten, Margriet Boons, Emma Meeus, Lea Wuyts, Betty Vanoppen, Bertha Michiels, Simonne Suls, Maria Smans.

Ledenbeheer:                              Maria De Backer                tel.:     014 71 54 39          E-mail: maria.debacker@scarlet.be

 

Penningmeester:                         Emma Meeus                     tel.:     0486 86 24 86       

 

Sportverantwoordelijke:            Stefaan Van Den Bosch     tel.:     014 88 12 88

Contactpersonen :

 

 

 

 

Mia Bierten

tel.:  014 88 14 79

Ria Aerts

tel.:  0473 56 67 53

Theresa Meeusen

tel.:  014 88 11 14

Bertha Michiels

tel.:  014 88 10 59

Betty Vanoppen

tel.:  014 88 02 47

Rita Van Tendeloo

tel.:  014 88 20 42

Maria Smans

Fietsverantwoordelijke

tel.:  014 88 10 10